malma kapell

Tisdag den 16 maj hade Malma kapellförening kallat till ett möte i Malma kapell för att diskutera kapellets framtid. Ett 40-tal personer var närvande och kyrkoherde Christer Edvinsson inledde mötet med att ge en kort historik om kapellets tillkomst, man redogjorde också för hur ekonomin ser ut idag och det finns ca 200.000 kr kvar att använda till både drift och underhåll, pengar som man till stor del har fått in genom donationer.
Den största frågan var om man ville ha kvar kapellet och där var man överens om att så skulle ske.
Kapellet behöver dock viss upprustning men det skulle bli väldigt kostsamt vilket skulle leda till att hela det nuvarande kapitalet skulle ta slut.
Det som man beslutade vid mötet var att ta fram ett underlag som bygger på en fem resp. 10-årsplan samt vilket underhåll som behöver göras akut. Man var också överens om att det är viktigt alla åtgärder som skall göras utförs av ideell arbetskraft så långt det är möjligt och att ev. åtgärder diskuteras av flera personer för att komma fram till en bra och billig lösning.

Den 5 juni 2003 monterades en ny kedja på motorn som driver klockan i tornet.
Den 18 juni 2008 gjordes svetsarbete på wirehjulet samt att en helt ny wire monterades.
Till ovanstående användes 2 st wirelängder på vardera 3,80 m samt 8 st wirelås.
Reparationerna utfördes av Stig Albertsson och Lars Karlsson.