Hej, det har nu blivit dags att betala medlemsavgiften för 2024 till Malma Intresseförening och vi hoppas att ni vill vara med och stödja föreningen med att betala 100 kr/person.
Om ni betalar in senast 31 mars så är ni med i medlemsdragningen som kommer att ske under april månad 2024.
OBS! Glöm inte att ange namn/namnen på den/de
personer avgiften gäller för.
Har ni en mail-adress så vill vi gärna att ni anger den i samband med betalningen så vi kan använda den vid eventuella utskick i framtiden.
Vid betalning använd Bg 5434-7554 eller swich 123 541 93 12.