Besökarna vid upptaktsmötet i Malma Bygdegård den 3 februari visade sig vara mycket positiva till att starta "grannsamverkan" i Malma/Bredöl.

De som önskade kunde också anmäla sig att ingå i grannsamverkan genom att skriva upp sig på en "boendelista".

 Arbetet fortsätter nu med att kontakta dem som inte var närvarande för att också få dem att skriva på listan.

Malma/Bredöl har också delats in i tio mindre område till vilka vi också behöver ett kontaktombud för varje område, vi har för närvarande endast ett fåtal intresseanmälningar och behöver därför fler som kan tänka sig detta uppdrag.

Om ni har frågor eller vill veta mer ring då Lars Karlsson på telefon

0512-810 89 eller på mobilen 070-658 69 39, ni kan också skicka ett mail till larskarlsson5107@gmail.com