Malma Intresseföreningens
årsmöte på Backavallen Malma
Torsdagen den 21 mars kl. 19.00

Under kvällen kommer vi att bjuda på korv med bröd.

 

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA MALMABOR MED AVSEENDE PÅ
BACKAVALLENS & MALMA BADSJÖ EXISTENS!

 

Idrottsplatsen Backavallen, ekonomi, drift och aktiviteter

När det gäller "Idrottsplatsen Backavallen" så har uthyrningen minskat drastiskt, detsamma gäller besöksfrekvensen vid de aktiviteter som var planerade att genomföras under 2012, vissa av dem fick tyvärr ställas in.
Vi vill ju inget hellre än att kunna bevara anläggningen då vi har fått mycket positiva kommentarer av de som har varit hyresgäster både när det gäller lokaliteterna och utomhusmiljön men anläggningen kräver underhåll och det är här som vi har problem att få intäkterna att räcka till, bl. a till försäkring och el-räkningar m.m.
För att vi fortsättningsvis skall kunna bevara och driva anläggningen så vänder vi oss nu i första hand till boende i Malma för att be om hjälp hur vi både på kort och lång sikt kan vidta åtgärder för hur lokalen kan nyttjas och hur vi skall få långsiktiga intäkter.
Om vi nu inte ekonomiskt får det att gå ihop så återstår bara för oss att stänga och låta hela anläggningen förfalla.

Malma badsjö, ansvar & skötsel

Tidigare har vi varit ett gäng barnfamiljer som skött vår badplats under flera år, nu när dessa barn har växt upp så har vi märkt ett minskat intresse från föräldrarna!

Vi söker därför dig/er som har ett intresse av att ta driftsansvaret!

När ni nu har läst igenom det här brevet vill vi att ni allvarligt ställer er frågan, vill vi ha kvar dessa båda anläggningar framledes eller vill vi bara ha en minneskylt där vi kan läsa om vad som en gång fanns.....

Vi vill därför att så många som möjligt kommer på årsmötet för att få mer information och vara delaktiga i besluten.

Välkomna
Styrelsen för Malma Intresseförening