Pris vid övernattning

Priser och bokning
Högsäsong 1/6 – 31/8
Pris/vecka, 6 bäddar      2.500 kr
Pris/natt                           450 kr
Lågsäsong 1/9 – 31/5
Pris/vecka      1.800 kr
Pris/natt          300 kr


Kontakt och bokning
070-658 69 39
e-post: larskarlsson5107@gmail.com

 

 

Hyrespriser

Barndop          300:-

Kalas               400:-

Enbart altan      75:-

Föreningar      125:- (styrelsemöte, årsmöte mm.)

Konfirmation  300:-

Vill ni ha info. om pris för aktivitet som inte finns med ovan, kontakta då Lars Karlsson på tel. 070-658 69 39.

Hyresregler

  • Det åligger hyresgästen att städa utrymmen och inventarier som använts och att anläggningen lämnas i det skick som man kom.
OBS!! Om det efter besiktning krävs omstädning kommer vi att ta ut en avgift om 100 kr/timme.
  • Allmän ordning ska upprätthållas, såväl i samlingslokalen som utomhus, nedskräpning får ej förekomma.
  • Om skada uppstår i samlingslokalen eller på dess inventarier, genom olycka eller slarv, uttas ersättning för faktiska kostnader.
  • Innan man lämnar byggnaden, försäkra er om att alla ytterdörrar är låsta, fönster stängda och att alla lampor är släckta.
  • Hyreskostnaden skall betalas inom tio dagar från hyrestillfället.
      Om något är oklart var vänlig ta  
      kontakt med undertecknad.
  • Lars Karlsson
    tel. 070-658 69 39