Tillgångar vid en eventuell upplösning av Malma intresseförening

Nedanstående gäller vid en eventuell upplösning Malma intresseförening.
Eventuellt lösöre samt fast egendom som ägs av föreningen skall avyttras genom försäljning på det sätt som den då sittande styrelsen anser vara lämpligast.
Behållningen av försäljningen samt alla kontanta medel i kassa och det som finns på olika bankkonton skall fördelas lika mellan Malma hembygdsförening, Malma kapellförening och Malma bygdegårdsförening.
Föreningens alla handlingar skall arkiveras i ett folkrörelsearkiv/föreningsarkiv.

Ovanstående beslutades vid årsmötet den 31 mars 2024
Malma intresseförening