Välkommen som medlem i Malma kapellförening. Medlemsavgiften för 2020 är 50 kr och skall vara betald senast 29/2 2020 och sätts in på
Bg 5495-6727.


Malma kapells årsmöte äger rum i Kyrkans Hus, Grästorp, söndagen den 8/3 kl 14.00 
Vi bjuder på kaffe!
Välkomna önskar styrelsen.

malma kapell

1926 bildade folket i Malma socken en kapellförening med syfte att samla in pengar till en egen gudstjänstlokal.

1934 kunde bygget genomföras och Malma kapell invigdes. Allt sedan dess har man samlats till gudstjänst, dop och vigslar i kapellet som kommi att bli en viktig symbol för bygden.

Malma kapell har definitivt en framtid. Frågan är hur vi ska kunna forma den på bästa sätt tillsammans.

Välkommen som medlem i föreningen under 2019. Med din medlemsavgift stöttar du föreningen och kan vara med och påverka. Medlemsavgiften för 2019 är 50 kr/medlem och skall vara betald senast 31 januari på bankgiro 5495-6727. Glöm inte att ange namn vid betalningen.

Föreningens årsmöte äger rum i Malma kapell den 10 mars kl 14.00
Vi börjar med att fira en enkel gudstjänst tillsammans och därefter tar mötet vid.

Några av de punkter som tas upp vid mötet: val av styrelse, hur ser vi på kapellföreningens framtid, gudstjänster i kapellet under året m.m.
Separat kallelse till årsmötet kommer till medlemmarna längre fram.

Grästorp 28/12-18
Malma kapellförening genom
Anna Lena Nordlund
Kyrkoherde

Tisdag den 16 maj hade Malma kapellförening kallat till ett möte i Malma kapell för att diskutera kapellets framtid. Ett 40-tal personer var närvande och kyrkoherde Christer Edvinsson inledde mötet med att ge en kort historik om kapellets tillkomst, man redogjorde också för hur ekonomin ser ut idag och det finns ca 200.000 kr kvar att använda till både drift och underhåll, pengar som man till stor del har fått in genom donationer.
Den största frågan var om man ville ha kvar kapellet och där var man överens om att så skulle ske.
Kapellet behöver dock viss upprustning men det skulle bli väldigt kostsamt vilket skulle leda till att hela det nuvarande kapitalet skulle ta slut.
Det som man beslutade vid mötet var att ta fram ett underlag som bygger på en fem resp. 10-årsplan samt vilket underhåll som behöver göras akut. Man var också överens om att det är viktigt alla åtgärder som skall göras utförs av ideell arbetskraft så långt det är möjligt och att ev. åtgärder diskuteras av flera personer för att komma fram till en bra och billig lösning.

Den 5 juni 2003 monterades en ny kedja på motorn som driver klockan i tornet.
Den 18 juni 2008 gjordes svetsarbete på wirehjulet samt att en helt ny wire monterades.
Till ovanstående användes 2 st wirelängder på vardera 3,80 m samt 8 st wirelås.
Reparationerna utfördes av Stig Albertsson och Lars Karlsson.